SnippergroenSnippergroen zijn stroken grond, bedoeld als groen. Veel gemeenten hebben snippergroen. We komen snippergroen ook wel tegen bij andere overheden, zoals provincies en waterschappen. Maar, ook andere grootgrondbezitters hebben snippergroen, zoals ProRail. Ze worden ook wel ‘overhoekjes’ of ‘reststroken’ genoemd. Een andere term die ook wel wordt gebruikt als het om het gebruik van snippergroen door anderen gaat, is illegaal grondgebruik of oneigenlijk grondgebruik.

Snippergroen past meestal niet in de groene hoofdstructuur van een gemeente of andere overheid, maar dat snippergroen is wel eigendom van de overheid. Het gebeurt vaak dat bewoners deze stukjes groen (al dan niet bewust) bij hun tuin of erf hebben getrokken. Deze stukken hebben ze ook al jaren onderhouden. Soms heeft de gemeente ook toestemming gegeven aan bewoners om deze stukjes grond te gebruiken en te onderhouden. Vaak is er dan ook een gebruikersovereenkomst met de gemeente.

Ingepikt? Illegaal? Specialisten hanteren ook wel termen als landjepik of illegaal grondgebruik. Is iedereen die grond van een ander gebruikt dan te kwader trouw? Doet men het met opzet? Nee, vaak niet. Het komt vaak voor dat gebruikers helemaal niet weten dat ze gemeentegrond in gebruik hebben. Ze hebben het huis met grond zo gekocht en niemand heeft ze iets verteld over de ligging van eventuele grond van een ander in hun tuin of op hun perceel. Zelf had zo’n gebruiker vaak helemaal geen reden om te vermoeden dat er iets niet klopte. Een brief van de gemeente of zelfs een advocaat of rechtsbijstandsverzekering met een verzoek om deze grond terug te geven en te ontruimen, valt dan vaak rauw op het dak.

Grond van een ander in gebruik: wat nu? We hebben een lijst gemaakt met tips over wat je kunt zelf kunt doen als je denkt dat je snippergroen in gebruik hebt of als de je een brief hierover hebt ontvangen van de gemeente of andere eigenaar. Deze tips voor particulieren kun je hier downloaden.

Verjaring. Is een stuk grond al lang in gebruik bij een bewoner kan er een beroep gedaan worden op verjaring. Voor meer uitleg over verjaring, klik hier.

Jouw grond bij een ander in gebruik? Aan de slag! We hebben de 100 beste redenen om aan de slag te gaan met illegaal grondgebruik, voor je op een rijtje gezet. En we hebben ook de 100 meest genoemde redenen om het vooral niet te doen, ook maar er bij gezet.