Steun het onderzoeksproject ‘Landjepik’ van mr.dr. Björn Hoops van de Rijksuniversiteit Groningen

Landjepik: elke gemeente heeft er last van. Andere overheden ook. Een gefundeerde schatting geeft aan dat ten minste 8% van alle Nederlandse huishoudens betrokken is bij illegaal grondgebruik. Een groot probleem dus, dat vraagt om een oplossing.

Daarom steunen wij vanuit Van Leijen Overheidsrecht het onderzoeksproject ‘Landjepik’ van de Rijksuniversiteit Groningen door Björn Hoops.

Het probleem is heel groot in Nederland. We schatten dat er meer dan 600.000 dossiers zijn. Vermoedelijk veel meer, waarschijnlijk wel meer dan 1 miljoen. En als illegaal grondgebruik meer dan 20 jaar duurt, dan verliest de eigenaar zijn of haar grond aan de bezitter, vanwege de verjaring. Als mensen grond van de overheid gebruiken, zonder goede regeling of zelfs zonder dat de overheid dat weet, dan lopen we ook nog veiligheidsrisico’s.

Dus:
—  veel dossiers,
—  veel dreigende verjaring,
—  verlies van veiligheid
—  verlies van geld (grond is veel waard) en
—  ook nog erg ingewikkeld om op te lossen 

Steun het onderzoeksproject Landjepik

Help mee met het onderzoeksproject ‘Landjepik’

Björn HoopsDit onderzoek kan niet zonder jouw hulp tot stand komen. Steun het onderzoek! Dat kan op verschillende manieren.

Een financiële ondersteuning vanuit jouw (landelijke) organisatie
Omdat jij echt zit te wachten op dit onderzoek, roep je je (landelijke) organisatie op om dit project te steunen! Met een bijdrage neem je plaats in de raad van advies van dit onderzoek en kun je commentaar leveren op de opzet van het onderzoek en concept-publicaties.

Wil jij dit project financieel steunen? Neem dan contact op met mr.dr. Björn Hoops.

Mail mr.dr. Björn Hoops

Één van de oplossingen die dit project biedt, is een zeer bruikbare handleiding waarmee eigenaren snel, vakkundig en zo praktisch mogelijk de problematiek van landjepik in zijn volle omvang kunnen oplossen. De handleiding beschrijft de beste manieren uit de praktijk, bevat modellen en veel tips en ervaringen van overheden en andere eigenaren die al met succes met deze materie bezig zijn.

Het boek moet nog geschreven worden. We zijn nu een actie begonnen om zo veel mogelijk mensen te bewegen om alvast het boek te bestellen, opdat we het ook echt kunnen gaan schrijven en uitgeven.

Want, op voorhand al gaan schrijven is niet mogelijk zonder budget. We zoeken op dit moment samen met de RijksUniversiteit Groningen naar geldschieters. Dat is een intensief proces.

Met jouw bestelling maak je het mogelijk dat we het boek kunnen gaan schrijven. En uiteraard ontvang jij als eerste het boek, zodra het van de persen rolt.

Neem contact op met mr.dr. Björn voor meer informatie over de handleiding

Werk mee aan het onderzoek 
Om zoveel mogelijk informatie uit de praktijk te verzamelen, heeft mr.dr. Björn Hoops een vragenlijst opgesteld. Vul de vragenlijst aub meteen in! Jouw antwoorden zijn van onschatbare waarde voor het onderzoek.

Vul nu de vragenlijst in

Wil je nog meer steun geven? Dat kan door je beschikbaar te stellen voor een interview, ervaringen uit eigen praktijk aan te leveren, enz.

Neem contact op met mr.dr. Björn Hoops om jouw steun te geven.