Waarom staat dat hek daar eigenlijk?

Het ene hek is het andere niet!

Veel mensen vergissen zich daar in: ze zien ergens een hek – bijvoorbeeld rondom een tuin of erf – en denken automatisch dat het hek ook op de kadastrale grens staat. Of staat waar ie hóórt te staan, juridisch gezien.

Nou komt dat ook veel voor, zeker in woonwijken. Dan hebben hekken een dubbele functie:

  1. ze markeren de eigendomsgrens (‘dit is mijn grond’) én
  2. ze bieden bescherming tegen inkijk, inbrekers of voorkomen dat kinderen, dieren en dergelijke zo maar de weg op kunnen rennen.

Maar, die dubbele functie is er niet altijd. Daarom mag je niet bij elk hek of haag zo maar aannemen dat die óók de erf- of eigendomsgrens aangeeft. De ligging of locatie van een hek of haag of zoiets, kan immers van belang zijn voor bijvoorbeeld verjaring. Er zijn genoeg gevallen waarin een hek helemaal niet op de eigendomsgrens staat. Ook veel sloten fungeren NIET als grens tussen bijvoorbeeld twee tuinen of weilanden.

Het is dus belangrijk om elke keer weer opnieuw te bezien wáárom een hek, haag, sloot of zoiets, nou juist daar staat of is gelegen. Pas als je dat weet, kan je daar juridische conclusies aan verbinden. Weet je het niet zeker, vráág daar dan om bij bewoners of andere betrokkenen.

De rechtspraak spreekt zich daar regelmatig over uit. Zoals in deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *