Strengere handhaving in Roosendaal

We lezen op de site van Binnenlands Bestuur dat de gemeente Roosendaal strenger gaat handhaven bij burgers die illegaal gemeentelijk groen zich toegeëigend hebben. Als anderen keurig betalen, dan mogen dergelijke gebruikers er niet mee weg komen.

Let op je taalgebruik

Oei, het taalgebruik van het artikel staat bol van de oordelen. Het lijkt erop dat er veel ‘gemene mensen’ in Roosendaal wonen. We lezen immers termen als

‘illegaal’,

’toegeëigend’,

‘mee wegkomen’ en

‘scheefgegroeide situatie’.

Besef wel dat velen helemaal niet in de gaten hebben dat zij grond van een ander in gebruik hebben. De term illegaal moet je dan dus heel beperkt opvatten, namelijk als ‘niet geregeld met de eigenaar‘. Maar ja, heb je eenmaal dit soort termen in de mond genomen, dan zijn de rapen gaar. Mensen die zich van geen kwaad bewust zijn, kunnen nogal nijdig reageren op dit soort termen. En dan moet je weer praten als Brugman, om iedereen verbaal uit de loopgraven te krijgen. Benader dergelijke mensen dus niet met het vermoeden van illegaliteit, want dan gaan de hakken in het zand. Vermijd dergelijke termen in je communicatie, want voor alles geldt: eerst praten, dan pas oordelen.

Maar 700 dossiers?

Overigens, we lezen op Internet dat Roosendaal zo’n 77.000 inwoners heeft. Dan vinden we een schatting van 700 dossiers echt aan de lage kant. Het zouden er zo maar wel eens véél meer kunnen zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *