Illegaal Grondgebruik - Wat is het?

In een dichtbevolkt land als Nederland heeft iedereen buren en zijn er dus ook veel grenzen. En soms gaat het mis: blijkt de buurman op jouw grond te hebben gebouwd, staan hekken, schuttingen of hagen verkeerd en/of ontstaan er conflicten over de ligging van grenzen, eigendommen en wat dies meer zij. Dat is niet altijd te vermijden, maar met de juiste kennis wel op te lossen.

Grond is van grote waarde voor particulieren, maar ook voor overheden. De overheid heeft veel grond in eigendom, bestemd voor het uitoefenen van haar taken: wegen, plantsoenen, scholen, winkelgebieden, enz. Niet alle grond die de overheid in eigendom heeft, kan meteen worden bebouwd of gebruik voor zijn doel. Om allerlei redenen liggen veel stukken overheidsgrond er wat verlaten of zelfs braak bij. Vaak is er weinig sprake van bemoeienis van of onderhoud door de eigenaar en worden allerlei vreemde situaties ontstaan als oneigenlijke schuttingen, parkeerplaatsen of wegen. Als dit gebeurt zonder dat dit in de administratie is verwerkt of juridisch is geregeld, dan is er sprake van Illegaal Grondgebruik.

Op deze website lees je alles wat je moet weten over dit onderwerp door juriste mr. drs. Liesbeth van Leijen. Zij is gespecialiseerd in dit onderwerp en helpt je graag om uit deze lastige materie te komen.

Lees ook haar boek over Illegaal Grondgebruik!

Illegaal grondgebruik door Van Leijen Overheidsrecht

Glashelder

We leggen kennis op een toegankelijke manier uit en gebruiken graag datgene jij nodig hebt om er meer van de leren.

Praktisch

De kennis in de Van Leijen Overheidsrecht is altijd gericht op toepasbaarheid. Zodat je verder kan.

Samen

Ons aanbod is er voor gewone mensen. We zorgen voor een prettige sfeer, waarin jij je kennis kunt opdoen.